Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Fotboll

Bakgrund till arenauppdraget

Falkenbergs kommun har jobbat för att skapa förutsättningar för en fotbollsarena för herr- och damfotboll i Falkenberg. Arenan är planerad för att klara de krav som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ställer på Falkenbergs FF för allsvenskt spel.

Tanken är att FFF och det gemensamma damlaget IF Böljan/Falkenbergs FF får en fast plats på Falkenberg Arena och att IF Böljan kan använda Falkenbergs IP för sin breddverksamhet.

Arenaprojektet ger förutom en godkänd matcharena ökade träningsmöjligheter för fotbollen i Falkenberg och möjlighet till en bred användning inom idrott och evenemang. I Falkenberg fanns en politisk enighet för naturgräs som spelunderlag. Valet av underlag, avgör i sin tur hur många timmar om året som arenan kan användas. Läs mer under Gräs eller konstgräs.  

En total behovsinventering

Arenauppdraget i Falkenbergs kommun formulerades 2012 efter den sk. "helhetsutredningen" då kommunen såg över sin verksamhet på Kristineslätt och inventerade behoven på kommunägda Falkenbergs IP som idag är den anläggning där Falkenbergs FF spelar sina matcher. I samband med att FFF gick upp i superettan ställdes nya krav på IP eftersom den inte fungerade som godkänd matcharena. Elitsatsande IF Böljan flaggade även för bättre träningsmöjligheter och en mer samlad klubbverksamhet kopplad till Falkenbergs IP.

Falkenbergs FF IF Böljan, loggor

Arbetet med arenaförslaget

Falkenbergs kommun har i sitt uppdrag att planera för Falkenberg Arena haft en nära dialog med fotbollsklubbarna Falkenbergs FF och Böljans IF.

Arenaförslaget har arbetats fram av en projektgrupp och en styrgrupp. Styrgruppen som består av politiker och tjänstemän svarar inför kommunstyrelsen.

Styrgruppen består av: 

 • Mari-Louise Wernersson (c) kommunstyrelsens ordförande
 • Claes Ljung (m)1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 • Per Svensson (s) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 • Per Johansson, (c) ordförande i kultur och fritidsnämnden
 • Hans-Erik Wortmann, byggprojektledare
 • Rolf Landholm, kommunchef
 • Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef
 • Rickard Alström, planarkitekt
 • Jan P Bordahl, förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen
 • Christian Fager, anläggningschef kultur och fritidsförvaltningen
 • Monica Klingborg, kommunikativt stöd

Sedan Falkenbergs FF avancerade från superettan till allsvenskan 2014, har arenaprojektet fått anpassas till nya krav. Arbetet med den nya inriktningen inleddes i projekt- och styrgrupp i januari.

Nästa steg i arenafrågan

Falkenbergs folkvalda politiker har fastslagit projektbudgeten. Upphandlingen är klar. Byggstarten inleddes 1 april 2015. Arenan beräknas vara färdig för spel våren 2017.

Sidan uppdaterad: 2017-03-21