Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Söka planbesked

Om du ska bygga eller anlägga något som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av kommunstyrelsen.

Din begäran ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. När kommunstyrelsen fått in ett planbesked ska ett svar ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit.

Om kommunstyrelsen avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan kan ske.

Ett positivit planbesked innebär ingen garanti att detaljplanen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skäl för detta anges i planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt en taxa faställd av kommunfullmäktige. Se gällande avgift under länkar.

Sidan uppdaterad: 2018-03-08