Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Pågående planprogram

Falkenbergs kommun har just nu två pågående projekt som är i programplansskede Glommens hamn och Tånga Parkstad. Planprogrammen ska underlätta arbetet med att ta fram detaljplaner för dessa områden och beskriver huvudidén, förutsättningarna och målen med planen.

Glommens hamn

Kommunen har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamn. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga. Planprogrammet för Glommens hamn var på samråd mellan 26 oktober och 30 november 2015. 

Läs mer om Glommens hamn samt planprogrammet här

Tånga Parkstad

Tånga Parkstad utgör en ny pusselbit i Falkenbergs stadsstruktur. Området, det före detta vägreservatet Tångaleden/Garvareleden, förväntas få en egen tydlig identitet med stadsmässig bebyggelse i ett vidsträckt parklandskap. Planprogrammet för Tånga Parkstad var ute på samråd sommaren 2015.  

Läs mer om Tånga Parkstad samt planprogrammet här

Sidan uppdaterad: 2017-02-28