Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stafsinge 5:2 (Krämaregård) m fl

Detaljplanen har varit på utställning i oktober-november 2011. Inkomna synpunkter har sammanställt till ett utlåtande som godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Detaljplanen avvaktar antagande.

Planområdet

Planområdet ligger ca 2 km nordost om Falkenbergs centrum.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av verksamheter som handel, kontor och lätt industri inom fastigheterna Stafsinge 5:2 och del av Stafsinge 5:7.

Sidan uppdaterad: 2016-04-29