Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Repslagaren 22 m fl

Förslag till detaljplan för området Repslagaren 22 m fl, har varit ute på samråd mellan den 14 februari - 12 mars 2018.

Inkomna yttranden sammanställs nu till en samrådsredogörelse.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls torsdagen den 1 mars kl 18-19, i Stadshuset, lokal Hållbar-heten, ingång från Rådhustorget, då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 1,8 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22 m fl och samtidigt behålla värdefulla boendekvaliteter.

Eventuella synpunkter på planförslaget kan skickas till plan@falkenberg.se eller Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavd, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsförteckning och vara oss tillhanda senast 12 mars 2018.

Sidan uppdaterad: 2018-03-19