Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Glommens hamn

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamn. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga. Planarbetet inleds med ett planprogram för att få igång en diskussion om den framtida utvecklingen av Glommen hamn. Skisserna i planprogrammet utgör endast ett diskussionsunderlag och behöver inte bli den slutgiltiga utvecklingen.   

Detaljplaneprogrammet var på samråd mellan 26 oktober och 30 november 2015. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse med förslag till inriktning för det fortsatta planarbetet. Därefter kommer ett förslag till detaljplan tas fram för samråd.

Planområdet

Planområdet ligger i den västra delen av Glommens samhälle, cirka 10 km norr om Falkenberg.

Syftet med detaljplanen

Huvudsyftet med planarbetet är att möjliggöra för en utveckling av Glommens hamn. Syftet med det inledande planprogrammet är att få igång en diskussion om den framtida utvecklingen av Glommens hamn.

Sidan uppdaterad: 2017-04-06