Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om kommunens pågående detaljplaner. Mer information finns under respektive länk. Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i.  

 

Pågående remisser

Långaveka 3:21 m fl - bostäder Glommen - samrådsremiss 8 mars - 5 april

Långaveka 1:17 m fl - utbyggnad skola och idrottshall - samrådsremiss 8 mars - 5 april

 

Programskede

Tånga Parkstad - ny bebyggelse/stadsdel centrala Falkenberg

Glommens hamnöppnas i nytt fönster - utveckling av västra delen Glommens samhälle

 

Samrådsskede

Repslagaren 22 m fl - bostäder centrala Falkenberg

Serum 9 m fl - bostäder centrala Falkenberg

del av Boberg 8:27 m fl - bostäder söder om Falkenberg

del av Skrea 5:4 m fl, Lyckan - bostäder och skola, söder om Falkenberg

kv Leken 1 m fl - bostäder Herting

 

Granskningsskede/Utställningsskede

Dikaren 8 m fl - bostäder i Arvidstorpsområdet

Spettet 3 m fl - utökning fjärrvärmeanläggning, centrala Falkenberg

Ugglarp 3:3 m fl - bostäder i Ugglarpsområdet


Antagandeskede

del av Hjortsberg 3:37 m fl - bostadstomt Skrea Strand området (överklagat)


Sidan uppdaterad: 2018-03-19