Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vessige 2:6

Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2015 § 77.

Laga kraft vunnen den 7 april 2015.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05