Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Markavgränsning för området Växthuset 9 med flera

Växthuset 9 m fl

Detaljplan för Växthuset 9 m fl antogs i kommunfullmäktige 31 oktober 2017 § 197 och vann laga kraft 23 november 2017.

Planområdet

Planområdet är beläget ca 2 km sydöst om Falkenbergs centrum, vid Falkenbergs södra infart och är ca 3,8 ha stort.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse inom kvarteret Växthuset i form av verksamhetslokaler längs med Motellvägen och ett bostadshus i upp till 16 våningar ut mot Halmstadsvägen.

Sidan uppdaterad: 2017-11-29