Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stafsinge 3:6 m fl

Detaljplan för Stafsinge 3:6 m fl, Falkenbergs kommun har antagits av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 §49 och vunnit laga kraft den 19 mars 2016.


Sidan uppdaterad: 2016-05-25