Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Planområde för del av Smedjeholm 1:65 med flera

Del av Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m fl

Förslaget till ändring av detaljplan för del av Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m fl har antagits i kommunfullmäktige 28 februari 2017 § 32.

Beslutet har inte överklagats och detaljplanen har vunnit laga kraft 27 mars 2017.

Planområdet

Planområdet Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m fl är beläget väster om Falkenbergs centrum.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen för del av Smedjeholm 1:65 m fl var att göra det möjligt att stycka av ändamålsenliga industritomter i områdets övre delar. Förslaget innebar att det blir möjligt att utöka de småskaliga industri- och serviceverksamheterna på Smedjeholmsområdet.

Sidan uppdaterad: 2017-12-27