Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skrea 8:54

Detaljplan för Skrea 8:54 har antagits av kommunstyrelsen den 13 januari 2015 § 13.

Planen vann laga kraft 28 januari 2015.


Sidan uppdaterad: 2016-02-05