Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skrea 5:51

Detaljplan för Skrea 5:51 blev antagen av kommunfullmäktige 2016-05-31 § 148 och har vunnit laga kraft 2016-06-25.

Planområdet

Planområdet ligger i Hansagårdsområdet ca 4,5 km från centrum.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra campingverksamhet på fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2016-06-28