Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skrea 4:7 m fl

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 28 janauri 2014.

Genom Mark- och Miljödomstolens dom 2016-01-19 har detaljplanen vunnit laga kraft samma dag. 

Sidan uppdaterad: 2017-07-11