Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skrea 2:39 m fl

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2016 och vann laga kraft den 22 september 2016. 

Planområdet

Planområdet ansluter till Skrea stationssamhälle ca 7 km sydöst om Falkenbergs centrum.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder med en infart från Strandvägen.

Sidan uppdaterad: 2016-10-10