Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Reparatören 7 m fl

Förslag till ändring av detaljplan för Reparatören 7 m fl har antagits i kommunfullmäktige 2017-03-28 § 52 och vann laga kraft 21 april 2017.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av Falkenbergs tätort och är ca 16 000 kvm stort.

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet var att pröva pågående användning, för handel med drivmedel och för verksamhetsändamål (t ex sällanköpshandel), genom planprocess.

Sidan uppdaterad: 2017-11-29