Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun


Morups-Lyngen 2:10 m fl

Detaljplan för Morups- Lyngen 2:10 m fl, Falkenbergs kommun, har antagits av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 106 och vunnit laga kraft 2015-07-18.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05