Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kvarteret Krispeln m fl  (Kunskaps- och kulturcentrum)

Förslag till ny detaljplan för kv Krispeln m fl – Kunskaps- och kulturcentrum – Plan 1 har antagits i kommunfullmäktige 2017-03-28 § 51 och vann laga kraft den 21 april 2017. 

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Falkenberg och avgränsas i söder och öster av Arvidstorpsvägen och Holgersgatan. Planområdet är ca 3,2 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, kontor, skola, kultur, bibliotek, idrott med mera.  

Läs mer om nya Kunskaps- och kulturcentrum och bakgrunden till den nya detaljplanen.

Sidan uppdaterad: 2017-11-29