Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

del av Kattegatt, Skottarevet

Beslut att upphäva befintligt detaljplan för del av Kattegatt, Skottarevet har tagits av kommunfullmäktige 2015-05-26 § 82.

Genom mark- och miljööverdomstolens dom 2016-02-11 har denna detaljplan vunnit laga kraft samma dag


Sidan uppdaterad: 2016-02-19