Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

del av Hjorten 3 m fl

Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2014

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 april 2014.


Sidan uppdaterad: 2016-02-05