Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

del av Ullared 1:142 m fl 

 (anpassning av busstation)

 

Detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl, Falkenbergs kommun har antagits av kommunfullmäktige den 26 april 2016 § 117 och vunnit laga kraft den 21 maj 2016.


Sidan uppdaterad: 2016-05-27