Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Boberg 3:122

Detaljplanen för Boberg 3:122 har antagits av kommunstyrelsen den 2 december 2014 och vunnit laga kraft den 26 december 2014. Ärendet har varit föremål för s k enkelt planförfarande.

Planområdet

Fastigheten ligger i Vekaområdet, ca 8 km söder om Falkenberg.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheten Boberg 3:122, så att två bostadstomter kan skapas.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05