Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ändring av detaljplan för Holger 6, 10 och 11

Antagen av kommunstyrelsen den 6 maj 2014 § 113

Detaljplanen har vunnit laga kraft 30 maj 2014

Sidan uppdaterad: 2016-02-05