Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kvarteret Hjulet

Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 § 100.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-03-04.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05