Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Detaljplaner som vunnit laga kraft

När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga. Här kan du ta del av de planer som vunnit laga kraft de senaste åren. Söker du äldre planer som fastställts eller antagits tidigare gör du det under Gällande detaljplaner i menyn.

Lagakraftvunna 2018

Lövstaviken (Schubergstorp 16 m fl) - ändring av stadsplan utfart - laga kraft 24 februari 2018

Lagakraftvunna 2017

Vitan 7 m fl - bostäder centrala Falkenberg - laga kraft 26 december 2017 

Växthuset 9 m fl - bostäder vid södra infarten - laga kraft 23 november 2017

kv Sjövisaren 8 m fl - detaljhandel, centrala Falkenberg - laga kraft 21 juli 2017

kv Strandbaden 3 m fl - verksamhet Skrea Strand - laga kraft 10 juli 2017

Estraden 2 och 3länk till annan webbplats - bostäder väster - laga kraft 30 juni 2017

del av Smedjeholm 1:65 / Kantpressaren 1 m fl - verksamhet, väster om tätorten - laga kraft 27 mars 2017

del av kv Krispeln m fl  - Plan 1 - Kunskaps- och kulturcentrum, centralt - laga kraft 21 april 2017

Reparatören 7 m fl - handel, väster om tätorten - laga kraft 21 april 2017

 

Lagakraftvunna 2016

Skrea 4:7 m fl

Del av Kattegatt (Skottarevet) Upphävande av detaljplan

Stafsinge 3

Del av Ullared 1:142

Vinberg 1:3 m fl

Skrea 5:51

Skrea 2:39 m fl

Sidan uppdaterad: 2018-02-28