Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Cykelstrategi för Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har en cykelstrategi som vi har tagit fram för att kunna jobba mer systematiskt med cykelfrågor. Den innehåller bland annat fem strategier som ska få fler att cykla.

Strategierna är:

  • Attityd och beteendepåverkan
  • Förbättra drift och underhåll
  • Främja cykling i och mellan tätorter, serviceorter samt noder i kommunen
  • Skapa trygga skolvägar
  • Utveckla och förstärk cykelnätet i Falkenbergs stad

Cykelstrategin innehåller även åtgärdsförslag på hur vi kan arbeta med strategierna. Åtgärderna ska prioriteras efter 4-stegsprincipen och 4-T.

  • I 4-stegsprincipen prioriterar man främst åtgärder som påverkar behov av transporter och val av transportsätt, sist kommer nyinvesteringar och större ombyggnationer.
  • 4-T står för trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och trivsel. Trafiksäkerhet prioriteras framför trygghet.

Cykelstrategin i sin helhet hittar du under länkar i den blå rutan. Där finns också bilagorna.

Sidan uppdaterad: 2017-01-19