Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Cykelparkering och pumpar

Cykelställ finns placerade på olika platser i centrum. Även vid tågstationen finns ett antal cykelparkeringar. Flera ligger under tak och med goda möjligheter att låsa fast cykeln ordentligt. Vid cykelställen på Stortorget finns även en cykelpump, vilket är en extra service till dig som väljer att ta cykeln.

Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Men cyklar måste ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter. Om du parkerar din cykel på gångbanan måste du göra det så att den inte hindrar fotgängarna.

Tänk också på att din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på rätt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt. Då har du också bättre möjligheter att låsa fast din cykel.

Sidan uppdaterad: 2017-02-20