Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Tullbron med kvällsbelysning.

Tullbron ska lyftas fram under 2016. Foto: Rune Bertilsson

Utvecklingsprojekt

I Falkenbergs centrum händer det mycket spännande. Bland annat kvarteret Hjulet mitt i stan, där området ska göras om med bland annat handel, bostäder och parkering. I kvarteret bredvid, Krispeln, ska en ny byggnad bland annat rymma huvudbibliotek, delar av gymnasieskolan och Kulturskolans verksamhet.

Inom ramen för centrumutveckling är det också mellan 2014-2019 avsatt två miljoner kronor/år för utveckling av centrum. I rapporten Centrumutveckling 2017PDF kan du läsa mer om projekten som gjorts och ska göras. Du kan ladda ner rapporten i den blå rutan. I de fall där det står ett nummer, är det kopplat till förslag som kom in under projektet ”Offentliga rummet”.


Sidan uppdaterad: 2018-02-21