Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Purple Flag - för ett levande och tryggt centrum

Falkenbergs centrum ska upplevas tryggare och bli mer levande efter klockan 17. Purple Flag är ett projekt där Falkenbergs kommun tillsammans med företag och organisationer ska få en gemensam syn på hur centrum kan utvecklas under kvälls- och nattetid.

Kvällsvandra med oss den 27/2!

Centrum ska vara en trygg och trevlig plats för alla - oavsett tid på dygnet. För att nå dit behöver vi veta hur vi i Falkenberg upplever centrum och hur det kan bli bättre. Därför hoppas vi att så många som möjligt i olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter kan vara med på vår kvällsvandring.

Vi bjuder på fika när vi kvällsvandrar

Vi kommer bjuda på tilltugg och dryck under kvällen.

Tid: Klockan 18:00 - 19:30

Plats: Vi möts upp på trappan till Stadshuskuben.

Klicka här för att anmäla diglänk till annan webbplats

Det här har hänt: Workshop den 23 november

Den 23 november höll vi i en workshop där vi tillsammans med företagare och organisationer samlade in underlag för att göra en nulägesanalys av centrum efter klockan 17. Vi håller nu på att sammanställa och analysera materialet för att se hur vi går vidare med nästa steg.

Det här är Purple Flag

Purple Flag är ett samverkansprojekt mellan bland annat kommun, fastighetsägare och näringsliv. Ursprungligen kommer Purple Flag från Storbritannien och i Sverige är det organisationen Svenska stadskärnor som står bakom projektet. Falkenbergs kommun är en av kommunerna som i år fått möjligheten att delta.

Förra året jobbade nio kommuner i landet utifrån Purple Flags arbetssätt. Här är exempel på vad arbetet resulterat i:

  • nya samverkansmodeller
  • tydliga informationsskyltar
  • bättre och mer kvällsbelysning längs parker och stråk
  • fasadbelysning
  • fler cykelställ
  • fler kvällsaktiviteter
  • längre öppethållanden
  • uppfräschning av gator och torg
Flygbild över kvällskonsert på Stortorget i Falkenberg

Foto: Martin Johansson

Sidan uppdaterad: 2018-02-20