Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Påverka ditt centrum

Vi är många som är med och bidrar till utvecklingen av Falkenbergs centrum. Som kommun ansvarar vi för helheten och samordningen av alla aktörer. En del i vårt arbete är att ta in synpunkter från dig som bor, verkar och besöker Falkenberg.

Kommunen har många olika sätt för dialog och kontakt. Du kan till exempel:

  • lämna medborgarförslag
  • använda e-tjänsten Tyck om Falkenberg
  • skriva något på Facebook.

Läs mer om hur du kan påverka på vår sida om dialog och synpunkter.

Kommunens centrala kontaktcenter kan alltid hjälpa dig att komma vidare, oavsett ärende.

Så här gör du för att påverka centrum

  • Du kan kontakta någon av dem som arbetar specifikt med centrum. Kontaktuppgifter finns i den gröna rutan. Innerstadsföreningen har framför allt fokus på handel och är anställd av näringslivet, medan utvecklingsledaren har ett bredare uppdrag som berör alla aspekter av centrum och är anställd av kommunen.
  • Centrumgruppen är en formaliserad samverkansgrupp med många av aktörerna i centrum. De representerar många olika grupper. Läs mer om centrumgruppen under länkar. Det går alltid bra att kontakta representanterna för den.
  • Ibland sker särskilda projekt, som Offentliga rummet.
  • Ett annat är Attraktionskraft Falkenberg, som handlar om platsvarumärket Falkenberg (som berör men inte drivs inom ramen för centrumutveckling).

Offentliga rummet – ett exempel på medborgardialog

Ett exempel på dialog med medborgarna var ett projekt som heter "Offentliga rummet". 2014 sattes ett vardagsrum upp på torget i Falkenberg, för att samla in idéer om stadskärnan (läs mer om det här). 2016 sattes vardagsrummet upp igen - för att berätta hur det gått med alla idéer (läs mer om det här).

Vill du att vi kommer och berättar vad som är på gång för just din organisation? Eller har du funderingar om centrum? Hör gärna av dig!

Sidan uppdaterad: 2017-07-19