Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Etablera företag i centrum

Vi blir fler som vill bo i Falkenberg. Med det kommer nya möjligheter. Vår stad står inför en spännande utveckling och här finns goda förutsättningar för både företag och människor att trivas.

För Falkenberg är centrum en viktig nyckel till framgång och tillväxt. Stadskärnan är alla falkenbergares och våra besökares gemensamma vardagsrum. Vi är just nu mitt i en omfattande och spännande utveckling av centrum. Bland annat ska ett nytt kunskaps- och kulturcentrum stå klart i slutet av 2019 och det planeras för flera nya bostadsområden i eller runt centrum. Det skapar goda förutsättningar för ditt företag och för ett fortsatt dynamiskt och levande centrum med stark tillväxt.

Ladda ner etableringsguide

Om du är intresserad av att etablera ditt företag i centrum kan du ladda ner vår etableringsguide för att få mer information om Falkenberg centrum och dess förutsättningar. Materialet hittar du i den blå rutan.

Kontakta kommunens centrumutvecklare

Henrik Olsson är Falkenbergs kommuns centrumutvecklare. Hans uppdrag är att leda utvecklingen av centrum samt vara länken mellan näringslivet, kommunorganisationen och stadens övriga aktörer. Se Henriks kontraktuppgifter i den gröna rutan.


Sidan uppdaterad: 2018-02-13