Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Gamla Stan i Falkenberg

Bakgrund – därför behövs centrumutveckling

Falkenbergs kommun lägger extra kraft och fokus på att utveckla innerstaden. Åtta miljoner kronor är avsatta i budget för attraktionshöjande centruminvesteringar mellan 2014-2017. Kommunen har också tillsatt en särskild arbetsgrupp, centrumgruppen, med uppdrag att samordna arbetet för att skapa en mer attraktiv innerstad.

Vad innebär det då, att utveckla innerstaden, att satsa på en mer attraktiv innerstad? Grundtanken med stadsutveckling, oavsett stad, är att det ska vara en attraktiv plats att bo på, så att människor flyttar dit, som gör att det blir gynnsamt att driva företag där, vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för en ännu bättre stad. Det gör också att fler människor vill besöka staden vilket också ökar intäkterna. Det blir helt enkelt en positiv spiral som får staden att blomstra – precis som en stad i nedåtspiral kan få människor att flytta därifrån, företag att flytta, minskade skatteintäkter och ännu sämre förutsättningar som följd.

Det gäller också att få människor att vilja vara i staden, att handla där hellre än någon annanstans, att gå på restaurang. Föreningar, kultur och konst ska ha möjlighet att utvecklas. En attraktiv stadskärna gynnar hela kommunen.

Redan på 1960-talet tittade forskare på stadskärnor, och det som kom fram då gäller som framgångsrecept än i dag: tät bebyggelse med många olika verksamheter ger folkliv under en stor del av dygnet, allt i en omväxlande omgivning. En stadskärna ska vara tillgänglig, det ska finnas mötesplatser utöver de kommersiella, det ska gå lätt att komma dit och för den som har bil eller cykel, vara lätt att parkera. En stad är och ska vara mångsidig. En stad har en själ, den ska inte vara filmens perfekta Pleasantville.

I Falkenbergs kommun anställdes en utvecklingsledare för centrumkärnan i maj 2014.  Rollen kallas ibland och centrumutvecklare. Det är en roll som driver utvecklingen med centrumarbete, och klyschan ”spindeln i nätet” stämmer för en gångs skull riktigt bra.

För att utveckla centrum är inte ett stort jobb för en aktör, utan ett ständigt pågående arbete för många. Arbetet görs av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare och besöksnäring.

Källa: Fakta om stadskärneutveckling är hämtade från ”Utveckla din stad” av Rudolf Antoni, Jeanette Berggren och Tomas Kruth

Sidan uppdaterad: 2017-09-08