Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Lämna medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag som du som kommuninvånare kan lämna om du har en idé som du vill ska behandlas politiskt i kommunfullmäktige eller en av de nämnder som ansvarar för frågan i Falkenberg.

Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen har ansvar för. Det kan gälla till exempel lekplatser, tomter, sandstränder, sophämtning, äldreomsorg eller barnomsorg. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne.

Förslag som har med myndighetsutövning eller enskilda personer att göra behandlas inte, till exempel socialbidrag och bygglov.

Samtliga personer som är folkbokförda i Falkenbergs kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Dock tillåts inte föreningar, företag, eller organisationer att lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag kan antingen lämnas in på blankett eller i kommunens e-tjänst för medborgarförslag.

Förslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktige beslutar i samband med detta om det är fullmäktige eller någon annan nämnd som ska besluta om medborgarförslaget. Vid detta tillfälle kan även den som lämnat in medborgarförslaget presentera sin idé för kommunfullmäktige.

Kontakt