Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Lämna medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag som du som kommuninvånare kan lämna om du har en idé du vill ska behandlas politiskt i kommunfullmäktige eller i den nämnd som ansvarar för frågan i Falkenberg.

Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel lekplatser, tomter, sandstränder, sophämtning, äldreomsorg eller barnomsorg. Du får bara ta upp ett ämne per medborgarförslag.

Vi behandlar inte förslag som handlar om enskilda personer eller myndighetsutövning, till exempel socialbidrag och bygglov.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Samtliga personer som är folkbokförda i Falkenbergs kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Däremot kan inte föreningar, företag eller organisationer lämna medborgarförslag.

Hur gör jag?

Du kan lämna ett medborgarförslag på blankett eller i vår e-tjänst för medborgarförslag.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget anmäls sen på kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktige beslutar i samband med detta om det är fullmäktige eller någon annan nämnd som ska besluta om medborgarförslaget. Om du vill kan du vid detta tillfälle presentera ditt medborgarförslag för kommunfullmäktige.

Kontakt