Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Överklaga beslut

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning.

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som en kommunmedlem anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Beslut ska överklagas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla. I överklagan ska det stå vilket beslut som överklagas och varför den klagande anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet ska skickas till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Kontakt