Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Servicenämnden

Servicenämnden har ansvar och beslutar om ärenden som gäller service och tjänster inom kommunen.

Nämnden ansvarar för:

  • kommunens kontaktcenter
  • kost- och städservice
  • fordonsverksamheten inom kommunen med bilpool
  • upphandling
  • IT-verksamhet
  • GIS

Om servicenämnden

Nämnden består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbetsutskott, som består av en del av nämndsledamöterna, förbereder
alla ärenden som nämnden ska behandla och antingen besluta om själv, eller
sända till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Arbetsutskottet kan
också själv besluta i vissa frågor som nämnden har överlåtit till utskottet. 

Kallelser

Ledamöter i servicenämnden

Kontakt