Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är ansvarig för gode män, förvaltare och förmyndare. Falkenbergs kommun delar överförmyndarnämnd med Varberg.

Överförmyndarnämndens uppdrag är

  • att besluta om vem som får uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare (detta kan också ske i domstol)
  • att behandla ärenden där ställföreträdaren (den gode mannnen, förvaltaren eller förmyndaren) företräder sin huvudman (personen som har en god man) och där överförmyndarnämndens samtycke krävs, till exempel vid arvsskifte eller ekonomiska placeringar.

Om överförmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden i Falkenberg och Varberg sammanträder en gång i månaden, och fattar då beslut om sådant som ställföreträdarna vill göra för sina huvudmän. Syftet med att besluta detta i nämnden är att se till att huvudmannen inte drabbas av orättvisa.

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Överförmyndarförvaltningen i Varberg och Falkenberg

Överförmyndarförvaltningen har sitt huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg.

Kontakt