Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är ansvarig för gode män, förvaltare och förmyndare. Falkenbergs kommun delar överförmyndarnämnd med Varberg.

Överförmyndarnämndens uppdrag är

  • att besluta om vem som får uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare (detta kan också ske i domstol)
  • att behandla ärenden där ställföreträdaren (den gode mannnen, förvaltaren eller förmyndaren) företräder sin huvudman (personen som har en god man) och där överförmyndarnämndens samtycke krävs, till exempel vid arvsskifte eller ekonomiska placeringar.

Om överförmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden i Falkenberg och Varberg sammanträder en gång i månaden, och fattar då beslut om sådant som ställföreträdarna vill göra för sina huvudmän. Syftet med att besluta detta i nämnden är att se till att huvudmannen inte drabbas av orättvisa.

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Överförmyndarförvaltningen i Varberg och Falkenberg

Överförmyndarförvaltningen har sitt huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg.

Kontakt