Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Nämnder

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen och består av folkvalda politiker. Sammansättningen av nämndledamöterna speglar resultatet i det senaste kommunalvalet och utses av kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i nämnden. Varje nämnd ansvarar för de ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

I Falkenbergs kommun finns det totalt nio nämnder, inklusive kommunstyrelsen.

Det här gör nämnderna

  • ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det kommunala tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda politikerna har alltid det yttersta ansvaret.

De här sitter i nämnderna

Sammansättningen av nämndledamöterna speglar resultatet i det senaste kommunalvalet och utses av kommunfullmäktige. Eftersom det under mandatperioden 2019-2022 är en majoritet med socialdemokrater, kristdemokrater, liberaler och miljöpartister i kommunfullmäktige är det också de som har majoritet i alla nämnder.

Alla partier som finns i kommunfullmäktige har representation i nämnderna. Nämndernas ledamöter är fritidspolitiker, det betyder att de har sina politiska uppdrag vid sidan av sin ordinarie sysselsättning.

Så här tar du del av besluten

Nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men de beslut som tas blir offentliga när protokollen justerats. Dagordning och protokoll från nämndernas möten hittar du under respektive nämnd. Kommunfullmäktiges sammanträden är däremot alltid enligt lag öppna för allmänheten. 

Kontakt