Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommun­styrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens beredande organ. Det består av fem ordinarie ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen.

Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar varje vecka, utom den
vecka då kommunstyrelsen har sitt möte. På arbetsutskottets möten behandlas för det mesta ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontakt