Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Arbetsgivarutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i arbetsgivarfrågor. Det är kommunens företrädare i arbetsgivarfrågor. Utskottet är också arvodeskommitté och pensionsmyndighet.

Arbetsgivarutskottet består av tre ledamöter.

Ordförande är Stig Agnåker (C), vice ordförande Per-Gunnar Andersson (S). Övriga ledamöter är Ingrid Gustavsson (M), Dahn Persson (S) och Susan Pettersson (KD).

Ersättare är: Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Claës Ljung (M).

Kontakt