Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 9 juni 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2019

2020/215

2

Redovisning uppdrag - Handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå budget i balans från 2020.

2020/258

3

Uppdrag i budget - Minskad elförbrukning

2020/252

4

Kommunstyrelsens månadsuppföljning - Tertialrapport 1

2020/163

5

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1

2020/162

6

Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom Halland

2020/159

7

Avsiktsförklaring gällande samarbetet Business Region Halmstad

2020/241

8

Riktlinje för bisyssla

2018/627

9

Riktlinje för deltagande på distans

2020/286

10

Hemställan om planläggning av Boberg 8:27

2020/75

11

Exploateringsavtal för kv Spettet 3 m.fl.

2019/243

12

Ansökan om planändring - Slöinge-Perstorp 1:44 m fl

2020/191

13

Ansökan om planbesked för Kärreberg 3:81 m.fl.

2020/71

14

Ansökan om planbesked på fastigheten Jonstorp 7:3 samt del av Stenastorp 2:2

2020/152

15

Försäljning av fastigheten Guldpärlan 1

2017/578

16

Uppföljning av motioner

2020/13

17

Uppföljning av medborgarförslag

2020/12

18

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

19

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt