Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 9 juni 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2019

2020/215

2

Redovisning uppdrag - Handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå budget i balans från 2020.

2020/258

3

Uppdrag i budget - Minskad elförbrukning

2020/252

4

Kommunstyrelsens månadsuppföljning - Tertialrapport 1

2020/163

5

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1

2020/162

6

Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom Halland

2020/159

7

Avsiktsförklaring gällande samarbetet Business Region Halmstad

2020/241

8

Riktlinje för bisyssla

2018/627

9

Riktlinje för deltagande på distans

2020/286

10

Hemställan om planläggning av Boberg 8:27

2020/75

11

Exploateringsavtal för kv Spettet 3 m.fl.

2019/243

12

Ansökan om planändring - Slöinge-Perstorp 1:44 m fl

2020/191

13

Ansökan om planbesked för Kärreberg 3:81 m.fl.

2020/71

14

Ansökan om planbesked på fastigheten Jonstorp 7:3 samt del av Stenastorp 2:2

2020/152

15

Försäljning av fastigheten Guldpärlan 1

2017/578

16

Uppföljning av motioner

2020/13

17

Uppföljning av medborgarförslag

2020/12

18

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

19

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt