Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 9 februari 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information-Återrapportering kommunrevisionens granskning 2020

2021/3

2

Information- Självservice till förtroendevalda i Personec

2021/3

3

Överenskommelse om Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028

2020/556

4

Redovisning av uppdrag - Plastminimering

2019/176

5

Redovisning av uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem

2020/254

6

Redovisning av uppdrag om att ta fram en konverteringsplan som ska utgöra underlag för skiftet till fjärrvärme i kommunkoncernens anläggningar

2021/14

7

Medborgarförslag - Förenkling av VIVAB:s regler för småföretagare på landsbygden

2020/310

8

Antagande av medborgarlöfte 2021

2021/20

9

Antagande av organisation och arbetsformer för kommunala pensionärsrådet

2019/524

10

Antagande av organisation och arbetsformer för kommunala funktionsrättsrådet

2019/351

11

Godkännande av reservationsavtal, del av Arvidstorp 1:39 m.fl.

2020/552

12

Markanvisningsavtal, Kärreberg 3:159

2021/47

13

Svar på remiss Inbjudan till samråd Kattegatt Syd

2021/21

14

Motion - Friskvårdsgrupp för barn med fetma

2019/436

15

Motion - Erbjuda elever och personal på gymnasieskolan att köpa överbliven lunchmat

2020/110

16

Begäran om entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem

2021/61

17

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

18

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt