Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 8 december 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information-Polisens arbete för att minska social oro i utsatta områden

2020/3

2

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2020

2020/163

3

Kommunens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2020

2020/162

4

Revidering av principer för investeringsprocessen

2020/439

5

Revidering av principer för hantering av över-och underskott

2020/440

6

Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar

2020/16

7

Utökad budget för Tångaskolans kök och matsal

2020/516

8

Avbeställning av förskolelokaler på Hertings gård

2019/273

9

Delrapportering av uppdrag i budget 2021 - Se över hur de strategiska och operativa IT-frågorna bör hanteras

2020/394

10

Revidering av riktlinje för deltagande på distans

2020/492

11

Revidering av arvodesbestämmelser 2019-2022 för bolagen

2017/572

12

Laglighetsprövning av beslut Tröinge 2:21-Begäran om planbesked

2016/514

13

Uppföljning av schablonersättningar oktober 2019 - september 2020

2020/495

14

Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet

2019/488

15

Fastställande av riktvärdet gällande befolkningstillväxten samt delrapportering av uppdrag om att ta fram ett mål för kommunens befolkningstillväxt

2020/277

16

Antagande av policy för barnets rättigheter

2019/201

17

Markanvisningsavtal Täckdiket 1

2020/481

18

Markanvisningsavtal Skärvstenen 1 mfl

2020/479

19

Förlängning av optionsavtal, del av Slätten 1:1

2020/483

20

Godkännande av samarbetsavtal Kattegattleden 2021-2025

2020/470

21

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

2020/524

22

Översyn av taxor för miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

2020/458

23

Fastställande av taxa för parkeringsavgift

2020/522

24

Uppföljning av motioner 2020

2020/13

25

Uppföljning av medborgarförslag 2020

2020/12

26

Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi för Halland - Bästa livsplatsen 2035

2020/407

27

Medborgarförslag - Permanent översvämningsskydd vid utsatta områden

2020/117

28

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

29

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt