Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 3 december 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Redovisning av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden om att ta fram en handlingsplan för att nå ekonomiskt överskott 2019

2019/270

2

Införande av avgift för prövning av ansökan för tillstånd om fristående förskolor

2019/474

3

Tilldelning av centrala budgetmedel

2019/115

4

Månadsrapport oktober 2019 för kommunstyrelsen.

2019/149

5

Månadsrapport oktober 2019 för kommunen.

2019/148

6

Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad -strukturbild för utvecklingsstrategin

2017/189

7

Prioriteringslista för detaljplaner

2019/222

8

Lokalt kollektivavtal anställningsvillkor för personal vid poolen, bemanningsenheten och resurspersoner i verksamheten inom socialförvaltningen

2019/485

9

Informationsärenden - Arbetsmiljöenkät Falkenbergs kommun 2019

2019/30

10

Antagande av riktlinje - Säkerhet och trygghet för förtroendevalda

2019/453

11

Anställning av ny förvaltningschef och tillförordnad förvaltningschef

2019/504

12

Taxa vid flytt av fordon på privat mark

2019/499

13

Taxa för schakt i allmän mark.

2019/500

14

Ändring taxa boendeparkeringskort

2019/501

15

Ändring taxa parkeringsanmärkning

2019/508

16

Motion - Hela kommunens fullmäktige

2018/435

17

Medborgarförslag - Förändra/förbättra hanteringen av medborgarförslag, samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/429

18

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 1

2019/263

19

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 2

2019/263

20

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 3

2019/263

21

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

22

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

24

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt