Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 3 december 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Redovisning av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden om att ta fram en handlingsplan för att nå ekonomiskt överskott 2019

2019/270

2

Införande av avgift för prövning av ansökan för tillstånd om fristående förskolor

2019/474

3

Tilldelning av centrala budgetmedel

2019/115

4

Månadsrapport oktober 2019 för kommunstyrelsen.

2019/149

5

Månadsrapport oktober 2019 för kommunen.

2019/148

6

Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad -strukturbild för utvecklingsstrategin

2017/189

7

Prioriteringslista för detaljplaner

2019/222

8

Lokalt kollektivavtal anställningsvillkor för personal vid poolen, bemanningsenheten och resurspersoner i verksamheten inom socialförvaltningen

2019/485

9

Informationsärenden - Arbetsmiljöenkät Falkenbergs kommun 2019

2019/30

10

Antagande av riktlinje - Säkerhet och trygghet för förtroendevalda

2019/453

11

Anställning av ny förvaltningschef och tillförordnad förvaltningschef

2019/504

12

Taxa vid flytt av fordon på privat mark

2019/499

13

Taxa för schakt i allmän mark.

2019/500

14

Ändring taxa boendeparkeringskort

2019/501

15

Ändring taxa parkeringsanmärkning

2019/508

16

Motion - Hela kommunens fullmäktige

2018/435

17

Medborgarförslag - Förändra/förbättra hanteringen av medborgarförslag, samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/429

18

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 1

2019/263

19

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 2

2019/263

20

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 3

2019/263

21

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

22

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

24

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt