Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunstyrelsens sammanträde

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Handlingarna hittar du här på sidan.


 

1

 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2, 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

2

 

 

Kommunens delårsrapport för januari-augusti 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

3

 

 

Kommunal skattesats 2019PDF

 

 

2018/514

 

 

4

 

 

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområdet Krispeln del 1PDF

 

 

2014/435

 

 

5

 

 

Antagande av avfallsplan 2018-2022PDF

 

 

2018/497

 

 

6

 

 

Överklagande av länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om arkeologisk utredning på fastigheten Tröinge 3:107

 

 

2018/525

 

 

7

 

 

Reservationsavtal avseende del av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:75PDF

 

 

2018/406

 

 

8

 

 

Skrea 2:39 tillägg till exploateringsavtalPDF

 

 

2018/505

 

 

9

 

 

Planavtal avseende detaljplan för Sloalyckan 1 m.fl.PDF

 

 

2016/198

 

 

10

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

11

 

 

Utbetalning av partistöd 2019PDF

 

 

2018/327

 

 

12

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde för Ullareds vattentäktPDF

 

 

2018/458

 

 

13

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde och föreskrifter för Gällareds vattentäktPDF

 

 

2018/467

 

 

14

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde Ätrans samhälle med därtill hörande föreskrifterPDF

 

 

2018/476

 

 

15

 

 

Remissutsändande av riktlinjer för KAA (Kommunalt Aktivitetsansvar)PDF

 

 

2018/433

 

 

16

 

 

Höjning av avgift för tillståndsprövning och tillsyner inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel m.m.PDF

 

 

2018/353

 

 

17

 

 

Samverkansavtal dataskyddsombudPDF

 

 

2018/231

 

 

18

 

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet HallandPDF

 

 

2018/352

 

 

19

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2018.PDF

 

 

2018/74

 

 

20

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaroPDF

 

 

2017/307

 

 

21

 

 

Motion - Redovisning av kommunfullmäktiges beslutPDF

 

 

2018/278

 

 

22

 

 

Motion - Krav på maxhyra vid markanvisningPDF

 

 

2017/416

 

 

23

 

 

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåretPDF

 

 

2018/154

 

 

24

 

 

Medborgarförslag - Planering och byggande av billiga hyresrätter i Falkenbergs inlandPDF

 

 

2017/186

 

 

Kontakt