Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunstyrelsens sammanträde

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Handlingarna hittar du här på sidan.


 

1

 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2, 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

2

 

 

Kommunens delårsrapport för januari-augusti 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

3

 

 

Kommunal skattesats 2019PDF

 

 

2018/514

 

 

4

 

 

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområdet Krispeln del 1PDF

 

 

2014/435

 

 

5

 

 

Antagande av avfallsplan 2018-2022PDF

 

 

2018/497

 

 

6

 

 

Överklagande av länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om arkeologisk utredning på fastigheten Tröinge 3:107

 

 

2018/525

 

 

7

 

 

Reservationsavtal avseende del av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:75PDF

 

 

2018/406

 

 

8

 

 

Skrea 2:39 tillägg till exploateringsavtalPDF

 

 

2018/505

 

 

9

 

 

Planavtal avseende detaljplan för Sloalyckan 1 m.fl.PDF

 

 

2016/198

 

 

10

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

11

 

 

Utbetalning av partistöd 2019PDF

 

 

2018/327

 

 

12

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde för Ullareds vattentäktPDF

 

 

2018/458

 

 

13

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde och föreskrifter för Gällareds vattentäktPDF

 

 

2018/467

 

 

14

 

 

Remiss angående vattenskyddsområde Ätrans samhälle med därtill hörande föreskrifterPDF

 

 

2018/476

 

 

15

 

 

Remissutsändande av riktlinjer för KAA (Kommunalt Aktivitetsansvar)PDF

 

 

2018/433

 

 

16

 

 

Höjning av avgift för tillståndsprövning och tillsyner inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel m.m.PDF

 

 

2018/353

 

 

17

 

 

Samverkansavtal dataskyddsombudPDF

 

 

2018/231

 

 

18

 

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet HallandPDF

 

 

2018/352

 

 

19

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2018.PDF

 

 

2018/74

 

 

20

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaroPDF

 

 

2017/307

 

 

21

 

 

Motion - Redovisning av kommunfullmäktiges beslutPDF

 

 

2018/278

 

 

22

 

 

Motion - Krav på maxhyra vid markanvisningPDF

 

 

2017/416

 

 

23

 

 

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåretPDF

 

 

2018/154

 

 

24

 

 

Medborgarförslag - Planering och byggande av billiga hyresrätter i Falkenbergs inlandPDF

 

 

2017/186

 

 

Kontakt