Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 16 augusti 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Fastställande av kalendarium 2023, förändrad ekonomisk uppföljning och budgetprocess

2022/259

2

Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar

2021/373

3

Revidering av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

2022/214

4

Redovisning av uppdrag att införa visselblåsarfunktion samt revidering av kommunstyrelsens reglemente

2019/368

5

Revidering av antikorruptionspolicy och riktlinje mot mutor

2022/253

6

Antagande av riktlinje för systematisk synpunktshantering

2020/437

7

Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att översända svar på remiss om vindkraftpark i Kattegatt Syd inom Sveriges ekonomiska zon utanför Hallandskusten

2021/505

8

Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att översända svar på remiss om komplettering av ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftparken Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon i havet utanför Hallands län

2021/357

9

Antagande av VA-plan för Falkenbergs kommun

2018/72

10

Uppdrag - Ta fram styrdokument för blågrön struktur

2022/164

11

Redovisning av uppdrag att samordna verkställighet och prioritering av folkhälsoarbetet

2020/502

12

Ansökan om planbesked - Skrea 5:3 m fl

2021/525

13

Antagande - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad

2017/189

14

Motion - Planlägg mark i Ullared

2019/546

15

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

16

Meddelanden och anmälningar

2022/8

Kontakt