Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 15 september 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för juli samt prognos för 2020

2020/163

2

Kommunens månadsuppföljning för juli samt prognos för 2020

2020/162

3

Förändring av pensionsförmån 80/90/100

2020/370

4

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond

2020/313

5

Utbetalning av partistöd 2021

2020/151

6

Överföring av ansvaret för kommunens centrala statistikverksamhet samt revidering av reglementen.

2020/333

7

Förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

2020/350

8

Fastställande av kalendarium för 2021

2020/362

9

Redovisning av uppdrag-Ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda

2014/297

10

Riktlinje - Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda

2019/538

11

Antagande av arbetsordning för vattenråden

2020/367

12

Antagande av arbetsordning för vattendirektivsgruppen

2020/372

13

Kranmärkning av kommunkoncern samt antagande av policy för inköp och försäljning av förpackat vatten

2020/392

14

Redovisning av uppdrag - Utreda förutsättningarna för att Kranmärka organisationen.

2020/66

15

Godkännande av avsiktsförklaring för utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled

2020/86

16

Godkännande av optionsavtal, del av Smedjeholm 1:65

2020/351

17

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:74 och 3:75

2020/338

18

Utvärdering av medborgarförslag

2020/321

19

Taxa för framtagande av detaljplan

2020/246

20

Ansökan om planbesked Skogstorp 4:171

2020/220

21

Ansökan om planbesked på fastigheten Ullared 6:3 m fl (Ängaberg)

2020/261

22

Ansökan om planbesked på fastigheten Stubbhult 1:6

2020/294

23

Ansökan om planbesked - Trädgården 8 m. fl.

2020/170

24

Inriktningsbeslut för Tröinge 3:107 - Tröingeskolan

2020/340

25

Stafsinge 6:4 m fl - planbesked om upphävande av detaljplan

2020/301

26

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:32

2020/379

27

Detaljplan för Hjortsberg 3:32

2016/503

28

Svar på remiss angående upphävande av allmänna råd om oljehamnar och oljedepåer samt allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar

2020/314

29

Svar på remiss - Förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

2020/304

30

Svar på remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

2020/148

31

Svar på remiss om Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i Halland

2020/306

32

Motion - Låt Falkenbergs kommuns energibolag FEAB sköta gatubelysningen för kommunen

2019/225

33

Motion - Ställplats vid sjön i Fegen

2019/454

34

Motion - Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv

2019/520

35

Motion - Ökad trygghet och tillgänglighet på återvinningsstationer

2018/436

36

Motion angående evenmanget Wheels & Wings

2020/150

37

Medborgarförslag - Förbereda markområden till den som vill köpa villavagnar.

2016/483

38

Medborgarförslag - Belysning av återvinningsstationer

2017/441

39

Medborgarförslag - Avgifter för barnomsorg

2020/28

40

Medborgarförslag - Omklädningsrum vid tågstationen för cykelpendlare

2019/489

41

Medborgarförslag - Bygg p-hus vid korsningen Murarevägen- Norra Ringvägen

2019/384

42

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

43

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt