Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 15 maj 2018

Dagordning


 

1

 

 

Information - Revisorernas granskningsrapport, IT- och informationssäkerhet

 

 

2018/3

 

 

2

 

 

Genomlysning av intäkter på kommunstyrelsen.PDF

 

 

2018/54

 

 

3

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

4

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

5

 

 

Samlokalisering av försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningenPDF

 

 

2018/48

 

 

6

 

 

DUA – jobb med kortare utbildningPDF

 

 

2018/196

 

 

7

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärendenPDF

 

 

2018/14

 

 

8

 

 

Remiss - Kollektivtrafikplan 2019 utblick 2020-2021PDF

 

 

2018/199

 

 

9

 

 

Yttrande över program för utomhuslekPDF

 

 

2018/187

 

 

10

 

 

Skötselplan för strand- och sandmark vid SkreanäsPDF

 

 

2018/213

 

 

11

 

 

Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av HjortsbergsskolanPDF

 

 

2018/234

 

 

12

 

 

Beställning av paviljong till VinbergsskolanPDF

 

 

2018/235

 

 

13

 

 

Källstorp 1:26 m.fl. - Ansökan om planläggning.PDF

 

 

2018/110

 

 

14

 

 

Skrea 4:7 m.fl. - Antagande av ändring av detaljplanPDF

 

 

2017/424

 

 

15

 

 

Reservationsavtal med CTT Byggkonsult AB avseende industritomt inom Smedjeholms industriområde, del av Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 2:16PDF

 

 

2018/145

 

 

16

 

 

Reservationsavtal med 3C Produktion AB, del av Falkenberg Jonstorp 1:1PDF

 

 

 

2018/138

 

 

17

 

 

Ansökan från Björnhults GK, Falkenbergs GK och Vinbergs GK om bidrag för att anordna lag SM 2018PDF

 

 

2018/148

 

 

18

 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2019-2022PDF

 

 

2018/202

 

 

19

 

 

Statligt stöd för integration - Sommarentreprenörskola UngDrivePDF

 

 

2018/229

 

 

20

 

 

Statligt stöd för integration - Omställningskostnader HVBPDF

 

 

2016/20

 

 

21

 

 

Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och Reglemente för direktionen respektive revisorer i Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av förbundsordningen och reglementena.PDF

 

 

2018/125

 

 

22

 

 

Reglemente Miljö- och hälsokyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

23

 

 

Fastställande av dataskyddsombud för kommunstyrelsenPDF

 

 

2018/231

 

 

24

 

 

Förlängning av förordnandet av tillförordnad kommunchefPDF

 

 

2017/501

 

 

25

 

 

Svar på kommunrevisionens granskning avseende nämnds- och bolagsprotokollPDF

 

 

2018/109

 

 

26

 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för VAPDF

 

 

2018/237

 

 

27

 

 

Samråd i miljöärende - Torsåsens FågelprodukterPDF

 

 

2016/522

 

 

28

 

 

Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofilPDF

 

 

2017/92

 

 

29

 

 

Motion - Bygg en cykelväg på FajansvägenPDF

 

 

2017/509

 

 

30

 

 

Motion - Regnskydd på lekplatsen vid VallarnaPDF

 

 

2017/159

 

 

31

 

 

Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens parkeringPDF

 

 

2017/549

 

 

32

 

 

Motion - Namnändring av kommunala handikapprådet.PDF

 

 

2014/472

 

 

33

 

 

Motion - Modernisera kommunens språk.PDF

 

 

2017/131

 

 

34

 

 

Motion - Servicecenter för nyanländaPDF

 

 

2017/158

 


Kontakt