Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 15 maj 2018

Dagordning


 

1

 

 

Information - Revisorernas granskningsrapport, IT- och informationssäkerhet

 

 

2018/3

 

 

2

 

 

Genomlysning av intäkter på kommunstyrelsen.PDF

 

 

2018/54

 

 

3

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

4

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

5

 

 

Samlokalisering av försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningenPDF

 

 

2018/48

 

 

6

 

 

DUA – jobb med kortare utbildningPDF

 

 

2018/196

 

 

7

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärendenPDF

 

 

2018/14

 

 

8

 

 

Remiss - Kollektivtrafikplan 2019 utblick 2020-2021PDF

 

 

2018/199

 

 

9

 

 

Yttrande över program för utomhuslekPDF

 

 

2018/187

 

 

10

 

 

Skötselplan för strand- och sandmark vid SkreanäsPDF

 

 

2018/213

 

 

11

 

 

Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av HjortsbergsskolanPDF

 

 

2018/234

 

 

12

 

 

Beställning av paviljong till VinbergsskolanPDF

 

 

2018/235

 

 

13

 

 

Källstorp 1:26 m.fl. - Ansökan om planläggning.PDF

 

 

2018/110

 

 

14

 

 

Skrea 4:7 m.fl. - Antagande av ändring av detaljplanPDF

 

 

2017/424

 

 

15

 

 

Reservationsavtal med CTT Byggkonsult AB avseende industritomt inom Smedjeholms industriområde, del av Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 2:16PDF

 

 

2018/145

 

 

16

 

 

Reservationsavtal med 3C Produktion AB, del av Falkenberg Jonstorp 1:1PDF

 

 

 

2018/138

 

 

17

 

 

Ansökan från Björnhults GK, Falkenbergs GK och Vinbergs GK om bidrag för att anordna lag SM 2018PDF

 

 

2018/148

 

 

18

 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2019-2022PDF

 

 

2018/202

 

 

19

 

 

Statligt stöd för integration - Sommarentreprenörskola UngDrivePDF

 

 

2018/229

 

 

20

 

 

Statligt stöd för integration - Omställningskostnader HVBPDF

 

 

2016/20

 

 

21

 

 

Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och Reglemente för direktionen respektive revisorer i Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av förbundsordningen och reglementena.PDF

 

 

2018/125

 

 

22

 

 

Reglemente Miljö- och hälsokyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

23

 

 

Fastställande av dataskyddsombud för kommunstyrelsenPDF

 

 

2018/231

 

 

24

 

 

Förlängning av förordnandet av tillförordnad kommunchefPDF

 

 

2017/501

 

 

25

 

 

Svar på kommunrevisionens granskning avseende nämnds- och bolagsprotokollPDF

 

 

2018/109

 

 

26

 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för VAPDF

 

 

2018/237

 

 

27

 

 

Samråd i miljöärende - Torsåsens FågelprodukterPDF

 

 

2016/522

 

 

28

 

 

Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofilPDF

 

 

2017/92

 

 

29

 

 

Motion - Bygg en cykelväg på FajansvägenPDF

 

 

2017/509

 

 

30

 

 

Motion - Regnskydd på lekplatsen vid VallarnaPDF

 

 

2017/159

 

 

31

 

 

Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens parkeringPDF

 

 

2017/549

 

 

32

 

 

Motion - Namnändring av kommunala handikapprådet.PDF

 

 

2014/472

 

 

33

 

 

Motion - Modernisera kommunens språk.PDF

 

 

2017/131

 

 

34

 

 

Motion - Servicecenter för nyanländaPDF

 

 

2017/158

 


Kontakt