Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 15 juni 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Budget för 2022, budgetramar för 2023, kommunplan för 2024 och kommunal skattesats för 2022

2021/178

2

Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar 2021

2021/23

3

Kommunstyrelsens månadsuppföljning- Tertialrapport 1 2021

2021/25

4

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1

2021/26

5

Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027

2021/243

6

Revidering av riktlinjer för attestering

2021/165

7

Ramverk för lokal agenda - Agenda 2030

2020/461

8

Svar på remiss - Regional handlingsplan för suicidprevention

2021/122

9

Förberedelseansökan för deltagande i Kommunalt partnerskapsprojekt inom Mänskliga rättigheter

2021/180

10

Klimatanpassningsplan med inriktning på fysisk planering 2021-2026

2020/328

11

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 1 2021

2021/261

12

Försäljning av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

13

Exploatering av fastigheten Askult 2:6

2021/227

14

Ansökan om planbesked - Heberg 3:10

2021/157

15

Ansökan om planbesked - Strandbygget 1

2021/204

16

Svar på remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland 2023-2026

2021/166

17

Uppföljning av medborgarförslag juni 2021

2021/11

18

Uppföljning av motioner juni 2021

2021/10

19

Medborgarförslag - Skapa lokala digitala samåkningscentraler

2021/48

20

Begäran om entledigande från Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem samt fyllnadsval

2021/256

21

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

22

Meddelanden och anmälningar

2021/9

 

Kontakt