Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 15 januari 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1

Avtal om markförläggning av ledning, kommunen - FEAB

2018/625

2

Faktorn 4 - Ansökan om planläggning

2018/500

3

Uppdrag i budget 2019 - Fastställande av uppdragshandlingar

2018/672

4

Beställning av ny avdelning till Dals Ängars förskola

2018/664

5

Beställning av paviljong till Solhagens förskola

2018/663

6

Del av Skrea 18:1 - Ansökan om planläggning

2018/512

7

Remiss - Yttrande över Byggrättsutredningen, Ett snabbare bostadsbyggande

2018/551

8

Upphandling av företagshälsovård

2018/456

9

Antagande av informationssäkerhetspolicy

2018/139

10

Antagande av riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender

2018/174

11

Remiss – Ny 400 kV luftledning mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstads kommun.

2018/569

12

Fastställande av taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

2018/598

13

Fråga angående fortsatt diplomering av Falkenberg som Fairtrade City

2018/622

14

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2.0

2018/596

15

Månadsrapport kommunstyrelsen november 2018

2018/167

16

Kommunens månadsuppföljning och prognos november 2018

2018/168

17

Återrapportering av uppdrag angående överskridandet av budget med mera i projektet Stadens nycklar

2018/293

18

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett servicecenter

2018/316

19

Överlåtelse av exploateringsavtal 205. Ullarp 1:43

2018/635

20

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46 Allmänhetens frågestund

2018/612

21

Nominering av ledamöter till styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling Halland

2018/581

22

Motion om att underlätta för cyklister att pendla

2017/283

23

Motion om att Falkenbergs kommun saknar pappagrupp

2017/592

24

Motion - att kommunanställda utbildas och att upphandlade företag har utbildning i sexualiserat våld, våld i nära relation samt jämställdhetsarbete, V-motion

2018/153

25

Motion om delaktighet inom funktionshinderområdet

2017/548

26

Medborgarförslag om att caféet på nya biblioteket ska drivas av gymnasieelever

2018/232
Kontakt