Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 14 maj 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Godkännande av inköp av återlämningsmaskin till Stadsbiblioteket

2019/179

2

Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2019

2019/149

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2019

2019/148

4

Befolkningsprognos 2019

2016/172

5

Kommunstyrelsen Genomförandeplan med budget 2019

2019/80

6

Utsändande av remiss - Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

7

Bärte 3:1 m.fl. - Ansökan om planbesked

2019/99

8

Utveckling av Arenaområdet (Kristineslätt) - principbeslut

2017/143

9

Prioriteringslista för detaljplaneärenden

2019/222

10

Ansökan om medel för katastrofdiken i Långasand

2019/125

11

Begäran om ändring av detaljplaner med bestämmelser avseende riktvärde för buller

2018/481

12

Ny struktur för sociala rådet

2019/161

13

Uppdrag åt Rådet för social hållbarhet att redovisa dialogarbetet på Sloalyckan, åtgärder för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området

2018/389

14

Lokaliseringsförstudie parkering vid Falkenbergs järnvägsstation

2019/182

15

Antagande av nya verksamhetsområden för VA inom Snickaren m.fl., Skrea 5:89, Arvidstorp 1:47 samt Duvslaget 1:89

2019/178

16

Antagande av riktlinjer för kommunalt aktivitetsansvar

2018/433

17

Uppdrag om minimering av engångsplast

2019/176

18

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon.

2018/55

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden

2018/47

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Öka andelen ekologisk mat till 35 %

2018/52

21

Ansökan om ekonomiskt stöd - Landskamper i volleyboll

2019/210

22

Komplettering av bygglovsnämdens reglemente

2019/217

23

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018

2018/74

24

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018

2018/74

25

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2019/97

26

Remiss - Tydligare ansvar och regler för läkemedel

2019/95

27

Remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

2019/119

28

Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

2019/146

29

Remiss - Förslag på kopplingstvång för hund i naturreservat

2019/191

30

Utsändande av remiss - Riktlinjer för upphandling och inköp

2019/123

31

Utsändande av remiss - Program för kemikaliesmarta förskolor

2018/338

32

Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin

2018/470

33

Motion – Översätta viktig information på kommunens hemsida

2018/330

34

Motion - Könsneutrala omklädningsrum

2018/412

35

Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand

2017/492

36

Medborgarförslag - Ingen engångsplast i kommunen

2018/661

37

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

38

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt